Kundeservice

Hvor kan jeg bruge EasyGo?

EasyGo er et skandinavisk samarbejde som gør det muligt for dig at benytte din BroBizz/AutoPASS på færgeoverfarter, broer, tunneller og betalingsveje i Norge, Sverige og Danmark.

Er du ved at planlægge en rejse, kan du her finde priser og nyttige informationer om de brugssteder som er med i EasyGo.

Kun én OBE pr. køretøj

Med EasyGo har du kun brug for en OBE i dit køretøj - den kan du bruge til at betale med på alle de brugssteder som er med i EasyGo-samarbejdet.

Det er nemmest hvis du anskaffer en OBE fra det sted du benytter oftest.

Hvordan bruger jeg EasyGo?

Hvis du har en BroBizz/AutoPASS kan du automatisk benytte EasyGo uden at foretage dig noget. EasyGo bliver aktiveret på din BroBizz/AutoPASS ved oprettelsen, og du kan benytte BroBizz/AutoPASS på alle brugsstederne allerede dagen efter.

Det er vigtigt at du læser monteringsvejledningen for din BroBizz/AutoPASS så du undgår at blive opkrævet en tillægsafgift.

Hvordan tilmelder jeg OBE til EasyGo?

Hvis du har en OBE kan du automatisk benytte EasyGo uden at foretage dig noget.

EasyGo bliver aktiveret på din OBE ved oprettelsen, og du kan benytte OBE på alle brugsstederne allerede dagen efter.

Betaling

Det er udstederen af din BroBizz/AutoPASS som fakturerer dig for dine EasyGo-passager. På fakturaen står hvor og hvornår du har brugt BroBizz/AutoPASS.

Har du spørgsmål til din regning, er det imidlertid brugsstedet du skal kontakte for at få mere at vide - ikke udsteder.

Du kan finde brugsstedet her!

Tillægsafgift

Hvis du har modtaget en tillægsafgift fra et norsk bompengeanlæg, betyder det at din BroBizz/AutoPASS ikke er blevet aflæst.

Det kan skyldes at din BroBizz/AutoPASS ikke er monteret korrekt. Læs mere om hvordan du monterer din BroBizz/AutoPASS.

Du kan gøre indsigelse mod tillægsafgiften ved at kontakte det brugssted, du er kørt igennem og har udløst tillægsafgiften. Find kontaktdetaljerne på brugsstedet her!

For at undgå tillægsafgifter anbefaler vi at:

  • du sikrer dig at BroBizz/AutoPASS er monteret korrekt
  • det tilknyttede kreditkort er gyldigt
  • der kun er én BroBizz/AutoPASS i bilen.

Den danske og svenske persondatalov tillader ikke at der udveksles oplysninger knyttet til en kunde med mindre kunden giver "Fullmakt" hertil. Derfor skal du udfylde fuldmagten hvis du skal klage over en eller flere passeringer hvor du har modtaget en opkrævning på en tillægsafgift.

Framelding af EasyGo

Hvis du ikke ønsker at din BroBizz/AutoPASS skal være tilknyttet EasyGo, skal du kontakte din udsteder for at framelde den.

Du kan stadigvæk bruge din BroBizz/AutoPASS hos udvalgte brugssteder ved at oprette en særaftale med det enkelte selskab/brugssted.

Særaftaler

Benytter du ofte din BroBizz/AutoPASS et andet sted end hos det selskab der har udstedt den, kan det være en god idé at lave en særaftale.

Du behøver ikke at framelde EasyGo for at indgå en særaftale. Din BroBizz/AutoPASS vil automatisk vælge den bedste pris.

Har du oprettet en særaftale, vil du få en faktura direkte fra den udbyder, du har indgået særaftalen med, når du benytter deres services. Så indgår du nemlig under deres aftalebetingelser.

Du kan altså sagtens have både flere aftaler og EasyGo på en enkelt BroBizz/AutoPASS.

Find kontaktdetaljerne på brugsstedet her!

Hvem skal jeg kontakte?

Ved spørgsmål om en passage eller overfart skal du altid kontakte brugsstedet. Det gælder også ved spørgsmål om fakturering.

Hvis din BroBizz/AutoPASS skal spærres eller dine kontaktinformationer ændres, skal du kontakte udstederen. Ønsker du at lukke din BroBizz/AutoPASS, skal du sende den til udstederen.

Har du en særaftale hos udvalgte selskaber/brugssteder skal du huske at opdatere kontakt-, BroBizz- og fakturainformation hos dem også.

Montering af OBE

Det er vigtigt at du sætter din OBE korrekt!

BroBizz’en skal sidde i sin holder på forruden bag bakspejlet. I høje køretøjer som lastbiler og busser skal BroBizz’en sidde i bunden af forruden. Når din BroBizz sidder korrekt, kan betalingsanlægget registrere signalet, og du slipper for forkerte betalinger og uheld med bommen.

Nogle forruder har et nopret felt bag bakspejlet. Disse ruder har en varmeisolerende film alle andre steder end på det noprede felt. Filmen svækker signalet fra din BroBizz, og derfor skal BroBizz’en sidde på det noprede felt hvor der ikke er isolering.

Hvordan skal OBE’en monteres?

OBE’en skal monteres efter gældende monteringsvejledning, som udleveres sammen med OBE’en.

Må der køres med flere OBE’er i bilen?

Nej, det er ikke tilladt at køre med flere OBE’er i køretøjet. Hvis der er flere OBE’er i køretøjet, kan det ske, at der opkræves dobbelt takst.

Må OBE’en flyttes fra bil til bil?

Da OBE’en er personaliseret til køretøjet med REG nummer, miljøklasse osv., er det ikke muligt at flytte den til et andet køretøj.

Hvad skal ”tastes” ind på EasyGo+ OBE’en?

På OBE’en skal chaufføren altid taste det aktuelle antal aksler som køretøjet har, når køretøjet kører i Østrig.

Hvad hvis EasyGo+ OBE’en ikke virker, når der køres i Østrig?

Hvis OBE’en ikke virker, skal chaufføren straks rette henvendelse til ”Go Sales point” som findes langs Østrigs motorvejsnet.

Hvad er en ”Vehicle declaration” og hvad skal den bruges til?

En ”vehicle declaration” er et dokument, som altid skal opbevares i køretøjet sammen med OBE’en. I tilfælde af, at chaufføren bliver stoppet på de Østrigske motorveje, skal chaufføren fremvise sin ”vehicle declaration” på forlangende.

Hvem kan benytte EasyGo+ tjenesten?

EasyGo+ tjenesten er tilpasset køretøjer over 3500 kg.

Faktureres kørslerne i Østrig inkl. moms?

Kørslerne i Østrig faktureres inkl. moms. Kunden skal selv efterfølgende søge om refusion af momsen fra Østrig.