E18 Vestfold

De seks bomstationene ligger på en om lag 50 km lang strekning på E18, mellom Gulli i Tønsberg kommune og Langangen i Porsgrunn kommune. Bomstasjonene er automatiske og det kreves inn bompenger i begge retninger, hele døgnet, alle dager.

EasyGo Priser
E18 Skinmo8,10 NOK16,20 NOK
E18 Sky10,80 NOK21,60 NOK
E18 Gulli4,50 NOK9,00 NOK
E18 Ramsum9,90 NOK19,80 NOK
E18 Fokserød5,40 NOK10,80 NOK
E18 Natvall6,30 NOK12,60 NOK

Kjøreanvisning

Bomstasjonen er automatisk. Du skal ikke stoppe ved passering, bare kjøre rett gjennom.

Kundeservice

Telefon: +47 4732808270
Skriv til kundeservice
Besøk hjemmesiden