Førdepakken

EasyGo Priser
E39 Bakkebøvegen (Førde vest)20,80 NOK47,00 NOK
Rv 5 Kletten (Øyrane)20,80 NOK47,00 NOK
E39 Bruland (Førde Aust)20,80 NOK47,00 NOK
Fv 481 Presteholten (Angedalsvegen)20,80 NOK47,00 NOK
Fv 484 Brulandsvellene (Vievegen)20,80 NOK47,00 NOK