Bompengesatser (køretøjer over 3,5t)

Alt

Kjøretøy med en maksimalt tillatt totalvekt på mer enn 3,5 tonn må betale avstandsavhengige bompenger ved hjelp av en autorisert brikke montert i kjøretøyet (dvs. en brikke fra EasyGo+).

De avstandsavhengige bompengesatsene varierer avhengig av antallet akslinger på kjøretøyet eller kombinasjonen av kjøretøyer og den gjeldende satsgruppen (EURO-utslippsklasse):

Rates

CAT2
2 axles

CAT3
3 axles

CAT4+
4 axles or more

A EURO Emission cat. EURO VI

Dag: 0,17800
Nat: 0,17840

Dag: 0,24983
Nat: 0,25075

Dag: 0,37436
Nat: 0,37552

B EURO Emission cat. EURO V og EEV

Dag: 0,19660
Nat: 0,19700

Dag: 0,27587
Nat: 0,27679

Dag: 0,40657
Nat: 0,40773

C EURO Emission cat. EURO IV

Dag: 0,20290
Nat: 0,20330

Dag: 0,28469
Nat: 0,28561

Dag: 0,41665
Nat: 0,41781

D EURO Emission cat. 0 til III

Dag: 0,22290
Nat: 0,22330

Dag: 0,31269
Nat: 0,31361

Dag: 0,44865
Nat: 0,44891

Priser angivet i EUR pr. km excl. 20 % VAT
Husk at en "vanlig" EasyGo-brikke ikke er autorisert for betaling av bompenger i Østerrike. Videre trenger kjøretøyer med en vekt opp til 3,5 tonn et bompengeoblat for betaling av tidsavhengige bompenger på østerrikske motorveier.

Merk at høyere kilometersatser enn de som er angitt ovenfor, gjelder:

når du ferdes på såkaldte særlige bompengestrekninger (på A9, A10, A11, A13, S16)

når du ferdes på A12 mello, statsgrensen nær Kufstein og krysset Innsbruck/Amras

når du ferdes på A13 med et kjøretøy i kategori 4+ mellom klokken 22:00 og 05:00

Se en detaljert oversikt over gjeldende bompengesatser, der du også kan bruke en bompengekalkulator for å regne ut det antatte beløp det vil koste å ferdes mellom utvalgte på- og avkjøringer på vegnettet. Strekninger med særlige satser, tilleggsavgifter og nattsatser blir regnet inn i beløpet. 

 

Kundeservice

Telefon: +43 1 955 12 66
Skriv til kundeservice
Besøk hjemmesiden