Service Providers

Du får en OBE ved at indgå en kontrakt med en OBE udsteder.

Der er flere udstedere, som tilbyder EasyGo tjenester. Dog tilbyder nogle udstedere kun en OBE på enkelte tjenester. Det er derfor vigtigt, at du finder den udsteder, der kan tilbyde dig den tjeneste du har brug for.

Hvis du har et køretøj under 3,5 tons, har du brug for EasyGo Basic. Hvis dit køretøj er over 3,5 tons og du kører i Østrig, har du brug for EasyGo+

Nedenfor finder du en liste over OBE udstedere og de tjenester de tilbyder. Klik på linket for at komme til udstederens hjemmeside.

   

Service Providers

EasyGo Basic

EasyGo+

AutoPASS

Ja

Nej

BroBizz A/S

Ja

Ja

Scandlines

Ja

Nej

Øresundbro Konsortiet

Ja

Nej

Hvad er en OBE?

En OBE er den enhed, som du har modtaget fra din udsteder, f.eks. BroBizz®, ØresundBizz®, AutoBizz eller AutoPASS.

Læs mere

EasyGo® - et registreret varemærke.

Hjemmesiden www.easygo.com ("Hjemmesiden") udbydes af:
Sund og Bælt Holding A/S ("Sund og Bælt"), Vester Søgade 10, 1601 København V, CVR-nr. 15694688
Enhver henvendelse vedrørende Hjemmesiden kan rettes til Sund og Bælt ved brug af ovennævnte kontaktoplysninger.
Hjemmesiden indeholder også oplysninger fra tredjemand samt links til andre hjemmesider. Sund og Bælt har ingen kontrol over sådanne oplysningers korrekthed eller deres indhold. Sund og Bælt kan derfor ikke holdes ansvarlig for skader, der måtte opstå som følge af brugen af, adgangen til eller den manglende mulighed for at bruge denne type oplysninger eller indholdet på andre hjemmesider.
Sund og Bælt garanterer hverken udtrykkeligt eller underforstået for integriteten, korrektheden, aktualiteten, ikke-krænkelsen, tilgængeligheden, pålideligheden eller fuldstændigheden af oplysningerne på Hjemmesiden eller for egnetheden til den brug, som den besøgende har tænkt sig at foretage.
Sund og Bælt tager forbehold for eventuelle trykfejl, udeladelser, prisændringer, aflysninger, midlertidige lukninger af vejanlæg og lignende og kan således ikke holdes ansvarlig herfor.