cloudcloudcloud

Om du har en OBE från en av våra partners är du redo att använda EasyGo.

Oslo tullring introducerar timme och utsläppsbaserade tullavgifter

Tull ringen omkring Oslo introducerar nya pris struktur från och med 1 Oktober 2017 med timme och utsläppsbaserade priser.  

Läs mer

Var kan jag använda EasyGo?

Du kan använda EasyGo i Skandinavien och på vissa färjor till Tyskland. I Österrike kan du använda EasyGo+ för tunga fordon över 3,5 ton.

Läs mer

Var kan jag beställa en OBE?

Om du inte redan har en OBE, kan den beställas via en av våra EasyGo leverantörer.

Läs mer
KUNDSERVICE

Har du frågor rörande EasyGo och din OBE, vänligen kontakta din OBE leverantör.

Har du frågor rörande priser vid en viss betalstation, vänligen kontakta den aktuella betalanläggningen.

Läs mer