EasyGo tjänster

EasyGo har två tjänster: EasyGo Basic och EasyGo+

EasyGo Basic är till för alla fordon och ger dig möjlighet att använda din OBE (transponder) för betalning av passage på vägar, broar, tunnlar och ett flertal färjeförbindelser i Norge, Sverige, Tyskland och Danmark.

EasyGo+ ger möjlighet för förare av fordon som väger över 3 500 kg att betala för passage av betalvägar i Österrike, Danmark, Sverige och Norge genom att använda en OBE med funktioner som är anpassade till Österrikes krav.

Du behöver bara ha ett avtal och en OBE med en Utställare som erbjuder den tjänst du behöver.