E18 Vestfold

Vestfold

De seks bomstationene ligger på en om lag 50 km lang strekning på E18, mellom Gulli i Tønsberg kommune og Langangen i Porsgrunn kommune. Bomstasjonene er automatiske og det kreves inn bompenger i begge retninger, hele døgnet, alle dager.

EasyGo i Norge

AutoPASS er det norske systemet for bombetaling. Har du bombrikke fra et norsk bompengeselskap, BroBizz eller Øresund, får du alltid samme og beste pris når du passerer norske bomanlegg.

Det vil si at alle disse bombrikkene, som er med i EasyGo-samarbeidet, fungerer likt på alle norske AutoPASS- bomanlegg og ferjer.

Du trenger derfor ikke å gjøre noe for å få AutoPASS-pris med EasyGo så lenge du har satt brikken inn i frontruten. Du finner prisen på hvert enkelt betalingsanlegg her.

Merk at du alltid bør se etter prisen på en AutoPass-avtale, med mindre EasyGo-prisen vises.

skilt

Kjøreanvisning

Bomstasjonen er automatisk. Du skal ikke stoppe ved passering, bare kjøre rett gjennom.

Kundeservice

Telefon: +47 4732808270
Besøk hjemmesiden