Kundeservice

Hvor kan jeg bruke EasyGo OBE?

EasyGo Basic OBE-er kan i utgangspunktet benyttes i alle bomstasjoner tilknyttet EasyGo i Norge, Danmark, på Øresundsbron og på ferger mellom Sverige og Danmark, mellom Danmark og Tyskland og på en rekke fergestrekninger i Norge. Dette forutsetter imidlertid at utstederen din har en avtale med hver av disse bompengeområdene.

EasyGo+ OBE-er kan i prinsippet benyttes i alle bompengeområder tilknyttet EasyGo forutsatt at utstederen har avtale med hver av disse.

For detaljer, se kartet på dette nettstedet og nettstedet til hvert bompengeselskap eller bompengeområde.

Hvordan bruker jeg EasyGo?

Hvis du har en OBE fra en utsteder tilknyttet EasyGo, kan du bruke EasyGo tjenesten i alle EasyGo Basic bompengeområder som har avtale med utstederen.

Det er viktig at du leser instruksjonene for montering av OBE-en for å sikre at den blir riktig registrert.

Fakturering

Utstederen din vil fakturere deg for EasyGo-passeringene dine. Fakturaen vil inneholde detaljer om hvor og når du har benyttet OBE-en.

Hvis du har spørsmål angående fakturaer eller konto, må du kontakte utstederen din for mer informasjon.

 

Lokale avtaler

Noen bompengeselskap tilbyr større rabatter hvis du signerer en lokal avtale med dem. Du kan bruke OBE-en du allerede har til slike avtaler, men du kan i mange tilfeller bli fakturert direkte av bompengeselskapet - ikke via utstederen.

Hvem skal jeg kontakte?

Du bør alltid kontakte din utsteder for spørsmål angående passering, fakturering eller om du vil endre kontrakten.

Hvis spørsmålet ditt derimot angår en spesifikk bomstasjon, kan du kontakte det aktuelle bompengeselskapet.

Kan jeg bruke mer enn en OBE?

Intensjonen med EasyGo tjenesten er at du skal kunne betale på alle bomstasjoner som er tilknyttet EasyGo med den samme OBE-en. Vær oppmerksom på at hvis du har montert mer enn en OBE i bilen din, kan dette føre til at feil OBE blir registrert og du kan dermed bli belastet feil.

Kan jeg flytte OBE fra et kjøretøy til et annet?

Hver OBE er registrert for ett spesifikt kjøretøy / registreringsnummer i kontrakten mellom brukeren og utstederen, og det er derfor ikke tillatt å flytte OBE-en til andre kjøretøy.

Hva må "tastes inn" på EasyGo + OBE?

Når du kjører i Østerrike, må sjåføren alltid taste inn det totale antallet aksler på kjøretøyet ved hjelp av bryterne på EasyGo+ OBE-en.

Hva skjer om EasyGo + OBE ikke fungerer når man kjører i Østerrike?

Hvis OBE-en ikke fungerer når man kjører i Østerrike, må sjåføren umiddelbart (innen 5 timer eller 100 km) kontakte et av de mange "Go Sales Point" som ligger langs de østerrikske motorveiene

Hva er en "kjøretøyerklæring" (vehicle declaration), og hva er hensikten med denne?

En "kjøretøyerklæring" er et dokument som EasyGo+ brukere alltid må oppbevare i kjøretøyet sammen med OBE-en når de reiser i Østerrike. Hvis kjøretøyet blir stoppet på en av de østerrikske motorveiene, må sjåføren på forespørsel kunne fremvise denne "kjøretøyerklæringen".

Hvem kan bruke EasyGo +?

EasyGo + er tilpasset kjøretøy over 3,5 tonn som kjører i det østerrikske bompengevegnettet. EasyGo+ OBE-en kan imidlertid brukes i alle bompengeanlegg i EasyGo som har avtale med utstederen som har levert OBE-en.

Vil passeringerr bli fakturert inkludert mva?

I betalingsanlegg hvor prisen inkluderer mva. blir passeringer fakturert inkludert mva.