Om EasyGo

Formålet med EasyGo er å gjøre det mulig for deg å bruke en OBE for betaling på alle bomstasjoner tilknyttet EasyGo i Norge, Sverige, Danmark, Østerrike og flere ferjelinjer og motta en samlet faktura for alle passeringene.

En oversikt over organisasjonen bak EasyGo er vist her.

Omfattende dokumentasjon som beskriver de juridiske, kontraktsmessige, tekniske og operasjonelle detaljene for EasyGo kan du finne her.