EasyGo+

Når du kjører i Østerrike er det obligatorisk for alle kjøretøy over 3,5 tonn å ha en godkjent OBE. Dette er GO-Box, EETS OBE og EasyGo+ OBE. Du kan bestille en EasyGo+ OBE fra utstedere som tilbyr disse.

EasyGo+ OBE-er kan brukes på alle bomstasjoner hvor utstederen hat en avtale med det aktuelle bompengeområdet, også utenfor Østerrike.