EasyGo Basic

EasyGo Basic er for kjøretøy som bare ferdes i Skandinavia eller på ferger mellom Danmark og Tyskland.

Utstederen, som brukeren får sin OBE fra, skal informere om i hvilke land / områder / bompengeanlegg OBE-en kan benyttes.

Det skal bemerkes at trengselsskatten for kjøretøy i Stockholm og Gøteborg pr. i dag ikke kan betales med OBE-er.