Utstedere

For å få en OBE må brukeren signere en avtale med en utsteder.

Det er flere utstedere som tilbyr EasyGo OBE-er.

Noen utstedere tilbyr imidlertid bare EasyGo Basic OBE-er, andre tilbyr bare EasyGo+ OBE-er mens noen tilbyr begge.

Vær oppmerksom på at for at en OBE fra en utsteder skal være gyldig i et bestemt bompengeområde, så forutsetter dette at utstederen har en avtale med bompengeselskapet i området. Dette betyr at en OBE fra en utsteder kan være gyldig i ett land, men ikke i et annet. Detaljer finner du nedenfor.

 

Utstedere tilknyttet EasyGo tjenesten:

 

 

 

Name

Land

Website

status

used in

AS24

FR

www.as24.com

EP

AT, DK, SE

Axxès

FR

www.axxes.eu

EP

AT, DK, SE

BroBizz A/S

DK

www.brobizz.dk

EP

AT, DK, SE

DKV Euro Service GmbH & Co KG

DE

www.dkv-euroservice.com

EP

AT, DK, SE

Eurotoll SAS

FR

http://www.eurotoll.fr

EP

AT, DK, SE

Fremtind Service AS

NO

www.fremtindservice.no

EP

DK, SE

Toll4Europe GmbH

DE

https://toll4europe.eu/de/

EP

AT

ØresundPAY

SE

www.oresundpay.com

EP

DK, SE

SkyttelPASS AS

NO

www.skyttelpass.no

EP

DK, SE

TELEPASS SPA

IT

www.telepass.it

EP

AT, DK, SE

Tolltickets GmbH

DE

https://www.tolltickets.com

EP

AT, SE

W.A.G. payment solutions, a.s.

CH

www.eurowag.com

EP

AT

Flyt AS

NO

www.flytpass.no

EP

DK, SE