EasyGo Basic

EasyGo Basic er kun til køretøjer, der kun kører i Skandinavien eller benytter færger mellem Danmark og Tyskland.

Din OBE-tjenesteudbyder kan  oplyse, hvor din OBE er gyldig (lande / betalingssteder / betalingssystemer).

Det skal bemærkes, at vejafgift i Stockholm og Göteborg ikke kan betales med EasyGo OBE.