Kundeservice

Generell informasjon om EasyGo

Hvis du har spørsmål angående din OBE/brikke eller kontrakt, kan du kontakte din utsteder.

Hvis du har spørsmål angående priser på bomstasjoner, kan du finne denne informasjonen ved å klikke på kartet og velge bomstasjon.

Les mer

Hva er en OBE?

En OBE (ombordutstyr) er en bompengebrikke du mottar fra din utsteder.

Når OBE er registrert på en bomstasjon, belastes bompengeavgiften i henhold til din kontrakt med utstederen.

OBE må monteres i samsvar med monteringsanvisningenmottatt sammen med OBE.

Les mer

Hvor fungerer EasyGo?

Land og bomstasjoner tilknyttet EasyGo finner du via kartet eller her. I Norge, Danmark og Sverige kan alle godkjente EasyGo OBEer brukes. I Østerrike trenger du en EasyGo+ OBE.

Du finner en oversikt over utstedere som tilbyr EasyGo+ OBEer her.

Bare kjøretøy over 3,5 tonn trenger å være utstyrt med OBE i Østerrike. Kjøretøyer under 3,5 tonn betaler en tidsbasert avgift (vignett). Vignettesystemene i disse landene er ikke en del av EasyGo-tjenesten.

Les mer

Hvor kan jeg få en OBE?

Hvis du ikke har en OBE, kan du bestille en fra enhver utsteder tilknyttet EasyGo. Du kan finne en oversikt over alle utstederne her.

Det er viktig at du leser monteringsanvisningen for OBE for å sikre en korrekt registrering i bomstasjonene.

Les mer