Bompengesatser (køretøjer over 3,5t)

Alt

Kjøretøy med en maksimalt tillatt totalvekt på mer enn 3,5 tonn må betale avstandsavhengige bompenger ved hjelp av en autorisert brikke montert i kjøretøyet (dvs. en brikke fra EasyGo+).

De avstandsavhengige bompengesatsene varierer avhengig av antallet akslinger på kjøretøyet eller kombinasjonen av kjøretøyer og den gjeldende satsgruppen (EURO-utslippsklasse).

Kjøretype E / H2 dekker rent elektriske drifter og brenselcelledrev.

Nattprisene gjelder mellom kl. 22.00 og 5.00.

Se prisene her.

Priser angivet i EUR pr. km excl. 20 % VAT
Husk at en "vanlig" EasyGo-brikke ikke er autorisert for betaling av bompenger i Østerrike. Videre trenger kjøretøyer med en vekt opp til 3,5 tonn et bompengeoblat for betaling av tidsavhengige bompenger på østerrikske motorveier.

Merk at høyere kilometersatser enn de som er angitt ovenfor, gjelder:

når du ferdes på såkaldte særlige bompengestrekninger (på A9, A10, A11, A13, S16)

når du ferdes på A12 mello, statsgrensen nær Kufstein og krysset Innsbruck/Amras

når du ferdes på A13 med et kjøretøy i kategori 4+ mellom klokken 22:00 og 05:00

Se en detaljert oversikt over gjeldende bompengesatser, der du også kan bruke en bompengekalkulator for å regne ut det antatte beløp det vil koste å ferdes mellom utvalgte på- og avkjøringer på vegnettet. Strekninger med særlige satser, tilleggsavgifter og nattsatser blir regnet inn i beløpet. 

 

Kundeservice

Telefon: +43 1 955 12 66
Skriv til kundeservice
Besøk hjemmesiden