Bompengesatser (køretøjer over 3,5t)

Alt

Kjøretøy med en maksimalt tillatt totalvekt på mer enn 3,5 tonn må betale avstandsavhengige bompenger ved hjelp av en autorisert brikke montert i kjøretøyet (dvs. en brikke fra EasyGo+).

De avstandsavhengige bompengesatsene varierer avhengig av antallet akslinger på kjøretøyet eller kombinasjonen av kjøretøyer og den gjeldende satsgruppen (EURO-utslippsklasse).

 

Nattprisene gjelder mellom kl. 22.00 og 5.00.

Rates

CAT2
2 axles

CAT3
3 axles

CAT4+
4 axles or more

A EURO Emission cat. EURO VI

Dag: 0,1810
Nat: 0,1814

Dag: 0,2540
Nat: 0,2549

Dag: 0,3806
Nat: 0,3818

B EURO Emission cat. EURO V og EEV

Dag: 0,1984
Nat: 0,1988

Dag: 0,2784
Nat: 0,2793

Dag: 0,4103
Nat: 0,4115

C EURO Emission cat. EURO IV

Dag: 0,2047
Nat: 0,2051

Dag: 0,2872
Nat: 0,2881

Dag: 0,4204
Nat: 0,4216

D EURO Emission cat. 0 til III

Dag: 0,2247
Nat: 0,2251

Dag: 0,3152
Nat: 0,3161

Dag: 0,4524
Nat: 0,4536

Priser angivet i EUR pr. km excl. 20 % VAT
Husk at en "vanlig" EasyGo-brikke ikke er autorisert for betaling av bompenger i Østerrike. Videre trenger kjøretøyer med en vekt opp til 3,5 tonn et bompengeoblat for betaling av tidsavhengige bompenger på østerrikske motorveier.

Merk at høyere kilometersatser enn de som er angitt ovenfor, gjelder:

når du ferdes på såkaldte særlige bompengestrekninger (på A9, A10, A11, A13, S16)

når du ferdes på A12 mello, statsgrensen nær Kufstein og krysset Innsbruck/Amras

når du ferdes på A13 med et kjøretøy i kategori 4+ mellom klokken 22:00 og 05:00

Se en detaljert oversikt over gjeldende bompengesatser, der du også kan bruke en bompengekalkulator for å regne ut det antatte beløp det vil koste å ferdes mellom utvalgte på- og avkjøringer på vegnettet. Strekninger med særlige satser, tilleggsavgifter og nattsatser blir regnet inn i beløpet. 

 

Kundeservice

Telefon: +43 1 955 12 66
Skriv til kundeservice
Besøk hjemmesiden