Bompengesatser (køretøjer over 3,5t)

Alt

Kjøretøy med en maksimalt tillatt totalvekt på mer enn 3,5 tonn må betale avstandsavhengige bompenger ved hjelp av en autorisert brikke montert i kjøretøyet (dvs. en brikke fra EasyGo+).

De avstandsavhengige bompengesatsene varierer avhengig av antallet akslinger på kjøretøyet eller kombinasjonen av kjøretøyer og den gjeldende satsgruppen (EURO-utslippsklasse).

Kjøretype E / H2 dekker rent elektriske drifter og brenselcelledrev.

Nattprisene gjelder mellom kl. 22.00 og 5.00.

Rates

CAT2
2 axles

CAT3
3 axles

CAT4+
4 axles or more

Drive type E/H2

Dag: 0,18550
Nat: 0,18590

Dag: 0,26033
Nat: 0,26125

Dag:
0,39011
Nat:
0,39127

EURO Emission cat. EURO VI

Dag: 0,18820
Nat: 0,18860

Dag: 0,26411
Nat: 0,26503

Dag:
0,39443
Nat:
0,39559

EURO Emission cat. EURO V and EEV

Dag: 0,20240
Nat: 0,20280

Dag: 0,28399
Nat: 0,28491

Dag:
0,41875
Nat:
0,41991

EURO Emission cat. EURO IV

Dag: 0,20870
Nat: 0,20910

Dag: 0,29281
Nat: 0,29373

Dag:
0,42883
Nat:
0,42999

EURO Emission cat. 0 to III

Dag: 0,22870
Nat: 0,22910

Dag: 0,32081
Nat: 0,32173

Dag:
0,46083
Nat:
0,46199

Priser angivet i EUR pr. km excl. 20 % VAT
Husk at en "vanlig" EasyGo-brikke ikke er autorisert for betaling av bompenger i Østerrike. Videre trenger kjøretøyer med en vekt opp til 3,5 tonn et bompengeoblat for betaling av tidsavhengige bompenger på østerrikske motorveier.

Merk at høyere kilometersatser enn de som er angitt ovenfor, gjelder:

når du ferdes på såkaldte særlige bompengestrekninger (på A9, A10, A11, A13, S16)

når du ferdes på A12 mello, statsgrensen nær Kufstein og krysset Innsbruck/Amras

når du ferdes på A13 med et kjøretøy i kategori 4+ mellom klokken 22:00 og 05:00

Se en detaljert oversikt over gjeldende bompengesatser, der du også kan bruke en bompengekalkulator for å regne ut det antatte beløp det vil koste å ferdes mellom utvalgte på- og avkjøringer på vegnettet. Strekninger med særlige satser, tilleggsavgifter og nattsatser blir regnet inn i beløpet. 

 

Kundeservice

Telefon: +43 1 955 12 66
Skriv til kundeservice
Besøk hjemmesiden