Kundeservice

Hvor kan jeg bruke min OBE?

Hvis du har en EasyGo basic OBE, kan du bruke den på alle bomstasjoner som er koblet til EasyGo i Norge, Sverige og Danmark, så vel som på ferger mellom Sverige og Danmark og mellom Danmark og Tyskland.

Hvis du har en EasyGo+ OBE, kan du bruke OBE i Østerrike og på de samme bomstasjonene som med EasyGo basic.

For detaljer, se kartet og nettstedet til hvert bompengeselskap.

Kun én OBE pr. kjøretøy

Med EasyGo har du bare bruk for én OBE i kjøretøyet ditt - den kan du bruke til å betale med på alle bruksstedene som er med i EasyGo-samarbeidet.

Det er enklest hvis du skaffer en OBE fra det stedet du benytter oftest.

Hvordan bruker jeg EasyGo?

Hvis du har en OBE, kan du automatisk benytte EasyGo uten å foreta deg noe. EasyGo blir aktivert på din OBE ved opprettelsen, og du kan benytte OBE på alle bruksstedene allerede dagen etter.

Det er viktig at du leser monteringsveiledningen for din BroBizz/AutoPASS, så du unngår å bli oppkrevd en tilleggsavgift.

Hvordan knytter jeg OBE til EasyGo?

Hvis du har en OBE, kan du automatisk benytte EasyGo uten å foreta deg noe.

EasyGo blir aktivert på din OBE ved inngåelse av avtalen, og du kan benytte OBE på alle betalingsanleggene allerede dagen etter.

Fakturering

Utstederen din vil fakturere deg for dine EasyGo-passeringer. Fakturaen vil inneholde detaljer om hvor og når du har brukt OBEen.

Hvis du har spørsmål angående faktura eller kontrakt, bør du kontakte utstederen din for mer informasjon.

 

Tilleggsavgift

Hvis du har mottatt en faktura med bomavgift eller tilleggsavgift fra et norsk bompengeanlegg, betyr det at din OBE ikke har blitt lest av.

Det kan skyldes at din OBE ikke er montert korrekt. Les mer om hvordan du monterer din OBE.

Du kan klage på tilleggsavgiften ved å kontakte det betalingsanlegg hvor tilleggsavgiften har blitt utløst.
Finn kontaktdetaljene på bruksstedet her!

For å unngå tilleggsavgifter anbefaler vi at:

  • du sikrer deg at OBE er montert korrekt
  • din avtale er gyldig
  • det kun er én OBE i bilen.
Reservasjon mot EasyGo

Hvis du ikke ønsker at din OBE skal være tilknyttet EasyGo, må du kontakte utstederen din for å reservere deg mot bruk i andre betalingsanlegg.

Du kan fortsatt bruke din OBEhos utvalgte brukssteder ved å opprette en tilleggsavtale med det enkelte selskapet/bruksstedet. Kjører du i AutoPASS-felt i Norge uten EasyGo risikerer du å få tilleggsavgift.

Tilleggsavtaler

Benytter du ofte din OBE et annet sted enn hos det selskapet som har utstedt den, kan det være lurt å inngå en tilleggsavtale.

Du trenger ikke reservere deg mot EasyGo for å inngå en tilleggsavtale. Din OBE vil automatisk velge den beste prisen.

Har du opprettet en tilleggsavtaleavtale, vil du få en faktura direkte fra det selskapet du har inngått tilleggsavtale med, når du benytter deres tjenester.

Du kan altså gjerne ha både flere avtaler og EasyGo på en enkelt OBE.

Finn kontaktdetaljene på bruksstedet her!

Hvem skal jeg kontakte?

Kontakt alltid utstederen din om spørsmål angående passering, fakturering eller om du vil endre kontrakten.

Montering av OBE

Det er viktig at du fester din OBE korrekt!

OBE skal sitte i holderen sin på frontruten bak bakspeilet. I høye kjøretøy som lastebiler og busser skal brikken sitte i bunnen av frontruten. Når brikken sitter korrekt, kan betalingsanlegget registrere signalet, og du slipper feilbetalinger og uhell med bommen.

Noen frontruter har et knudrete felt bak bakspeilet. Disse rutene har en varmeisolerende film alle andre steder enn på det knudrete feltet. Filmen svekker signalet fra OBE din, og derfor skal OBE sitte på det knudrete feltet hvor det ikke er isolering.

Hvordan skal brikken monteres?

Brikken skal monteres i henhold til den gjeldende monteringsanvisningen som du får utlevert sammen med brikken.

Kan jeg kjøre med flere brikker i bilen?

Nei, det er ikke tillatt å kjøre med flere brikker i kjøretøyet. Hvis det er flere brikker i kjøretøyet kan det hende at du blir avkrevd dobbelt beløp.

Kan brikken flyttes fra en bil til en annen?

Fordi brikken er tilpasset til kjøretøyet, med registreringsnummer, miljøklasse osv., er det ikke mulig å flytte den til et annet kjøretøy.

Hva skal “tastes” inn på EasyGo+-brikken?

Når kjøretøyet ferdes i Østerrike skal sjåføren alltid taste inn det aktuelle antallet akslinger kjøretøyet har.

Hva om EasyGo+-brikken ikke virker når jeg kjører i Østerrike?

Hvis OBE ikke fungerer, må sjåføren umiddelbart (henholdsvis innen 5 timer og 100 km) kontakte et "Go Sales Point" som ligger langs de østerrikske motorveiene.

Hva er en "kjøretøyerklæring", og hva er hensikten med denne?

En "kjøretøyerklæring" (Vehicle declaration) er et dokument som du alltid må oppbevare i kjøretøyet sammen med OBE når du reiser i Østerrike eller Slovenia. Hvis du blir stoppet på en av de østerrikske eller slovenske motorveiene, må du på forespørsel vise din "kjøretøyerklæring".

Hvem kan bruke EasyGo+?

EasyGo+ er tilpasset biler over 3,5 tonn, men  kan brukes på alle andre bomstasjoner tilknyttet EasyGo.

Blir passeringer i Østerrike fakturert inkludert moms?

Passeringer i Østerrike blir fakturert inkl. mva. Kunden må dereter selv søke om refusjon av merverdiavgiften i Østerrike.