EasyGo+

EasyGo+ er en internasjonal bompengeavtale som lar førere av kjøretøyer over 3,5 tonn betale veiavgift i Østerrike, Danmark, Sverige og Norge ved hjelp av en og samme bombrikke i alle de fire landene.

Dette er en valgfri tjeneste, noe som betyr at du selv kan bestemme om du trenger den eller ikke.

Fordeler for deg:

  • Én bombrikke i fire land
  • Én bombrikke for hvert registreringsnummer – bombrikken er programmert med kjøretøyets kjennetegn
  • Én kontraktpartner – ditt bompengeselskap – tar seg av alle kundeforhold for deg
  • Én faktura for veiavgifter og ferjebilletter  
  • Enkel passering av bomstasjoner
  • Spar tid på administrasjon

EasyGo+ ligger helt foran i utviklingen i Europa, og viser at det er mulig å innføre en europeisk bompengetjeneste med bare én kontrakt.

EasyGo+ er spesielt utformet for kjøretøyer over 3,5 tonn for ferdsel i Østerrike, Danmark, Sverige og Norge.

Tjenesten skiller seg fra EasyGo Basic, som gjelder i de skandinaviske landene, på disse måtene:

  • Alle bombrikker i kjøretøyer over 3,5 tonn har registrerings­nummer, nasjonalitet og utslippskategori programmert inn.
  • Føreren må taste inn kjøretøyets antall aksler i bombrikken før ferdsel inn i Østerrike.

For å få informasjon om EasyGo+, klikk her for å se en liste over tjenesteleverandører.