EasyGo+

Når du kjører i Østerrike er det obligatorisk for alle kjøretøy over 3,5 tonn å ha en godkjent OBE. Du kan bestille en EasyGo+ OBE fra utstedere som tilbyr disse.

EasyGo+ OBEs kan brukes på alle bomstasjoner tilknyttet EasyGo også utenfor Østerrike.