EasyGo Basic

EasyGo Basic er for kjøretøyer som bare ferdes innenfor Skandinavia og har en maksimalt tillatt totalvekt på 3,5 tonn. Hvis du oppfyller disse kriteriene, har du automatisk tilgang til EasyGo Basic-tjenesten dersom du har en bombrikke, enten det er en BroBizz® fra BroBizz A/S, en ØresundBizz® fra Øresundbro Konsortiet, en AutoPASS fra Norge eller en AutoBizz fra Scandlines. Du finner tjenesteleverandørene her.

Du kan bruke bombrikken fra EasyGo Basic til å betale veiavgift i alle betalingsanlegg som inngår i EasyGo, slik som Storebæltbroen, Øresundsbroen og Svinesundbroen, alle AutoPASS-anlegg i Norge og mange ferjestrekninger i Danmark, mellom Danmark og Tyskland og mellom Danmark og Sverige.

Betalingen skjer med den bombrikken du har mottatt fra din tjenesteleverandør. Din tjenesteleverandør belaster deg for bruk i henhold til de betalingsbetingelsene som er avtalt i kontrakten.