EasyGo Basic

EasyGo Basic er for kjøretøy som bare ferdes i Skandinavia eller på ferger mellom Danmark og Tyskland. EasyGo Basic er automatisk tilgjengelig hvis du har en OBE fra en utsteder tilknyttet  EasyGo.

Det skal bemerkes at trengselsskatten for kjøretøy i Stockholm og Gøteborg pr. I dag ikke kan betales med OBE-er.