EasyGo tjenester

EasyGo har to tjenester: EasyGo Basic og EasyGo+.

EasyGo Basic er for alle kjøretøyer og lar deg bruke bombrikken til å betale avgift på veier, bruer og i tunneler, og også på noen ferjestrekninger i Norge, Sverige, Tyskland og Danmark.

Med EasyGo+ kan førere av kjøretøyer over 3,5 tonn betale veiavgifter både i Østerrike og i Danmark, Sverige og Norge ved hjelp av én enkelt bombrikke. Brikken har funksjoner som er tilpasset til de spesifikt østerrikske kravene.

Du trenger bare én kontrakt og én bombrikke hos én tjenesteleverandør som gir deg all den service du trenger.