Utstedere

For å få en OBE må brukeren signere en avtale med en utsteder.

Det er flere utstedere som tilbyr EasyGo OBE-er.

Noen utstedere tilbyr imidlertid bare EasyGo Basic OBE-er, andre tilbyr bare EasyGo+ OBE-er mens noen tilbyr begge.

Vær oppmerksom på at for at en OBE fra en utsteder skal være gyldig i et bestemt bompengeområde, så forutsetter dette at utstederen har en avtale med bompengeselskapet i området. Dette betyr at en OBE fra en utsteder kan være gyldig i ett land, men ikke i et annet. Detaljer finner du nedenfor.

 

Utstedere tilknyttet EasyGo tjenesten:

 

 

 

Name

Land

Website

status

used in

AS24 Tankservice GmbH

AT

www.as24.com

EP

AT, DK, SE

Axxès

FR

www.axxes.eu

EP

AT, DK, SE

BroBizz A/S

DK

www.brobizz.dk

EP

AT, DK, NO, SE

DKV Euro Service GmbH & Co KG

DE

www.dkv-euroservice.com

TSP

AT, DK, SE

Eurotoll SAS

FR

http://www.eurotoll.fr

EP

AT, DK, SE

Fremtind Service AS

NO

www.fremtindservice.no

EP

DK, NO, SE

MS Europe B.V.

NL

www.mststolls.com

EP

AT

ØresundPAY

SE

www.oresundpay.com

EP

DK, NO, SE

SkyttelPASS AS

NO

www.skyttelpass.no

EP

DK, NO, SE

TELEPASS SPA

IT

www.telepass.it

EP

AT, DK, NO* SE*

Tolltickets GmbH

DE

https://www.tolltickets.com

EP

AT, SE

W.A.G. payment solutions, a.s.

CZ

www.eurowag.com

EP

AT

AutoPASS***

NO

www.autopass.no

TSP

DK**, NO, SE

*) via associeret EP

**) Ikke på Storebælt

***) Det pågår for tiden en omorganisering av bompengesektoren i Norge og informasjon om enkelte av utstederne kan finnes via AutoPASS-linken.