EasyGo Basic

EasyGo Basic-tjenesten er kun til køretøjer, der kun kører i Skandinavien eller benytter færger mellem Danmark og Tyskland. EasyGo Basic-tjenesten er automatisk tilgængelig, hvis du har en OBE fra en godkendt EasyGo-tjenesteudbyder.

Det skal bemærkes, at der endnu ikke kan betales med en EasyGo OBE på betalingsveje i Stockholm og Göteborg endnu.