Storebæltsbroen

Storebæltsbroen

Stora Bältsbron sammanfogar Öst- och Västdanmark och förbinder Halsskov på Själland med Knudshoved på Fyn. Storebæltsbroen består av en motorväg som är öppen dygnet runt. Betalstationen ligger vid Halsskov på Själland.

Från den 1 januari 2018 sänks priserna på Storebælt med 15 procent för alla fordonskategorier.

För personbilar är betingelsen att det används en OBE vid passagetillfället samt att kunden har ingått ett avtal med A/S Storebælt om medlemskap i Club Storebælt.

Tidigare rabatt på 5 procent som ges till alla fordon som använder OBE som betalmedel fortsätter oförändrat och kräver inget avtal med A/S S Storebælt.

Ett medlemskap i Club Storebælt kan tecknas via hemsidan www.storebaelt.dk.

Se den totala prisöversikten här.

EasyGo Priser
Personbil 3 til 6 m228,00 DKK
Citybil o.l. upp till 3 m118,75 DKK
Personbil med släp totallängd upp till 6 m228,00 DKK
Personbil med släp totallängd över 6 m346,75 DKK
Husbil upp till 6 m - max. 3.500 kg228,00 DKK
Husbil över 6 m - max. 3.500 kg346,75 DKK
Husbil över 3.500 kg och upp till 10 m679,25 DKK
Husbil över 3.500 kg och över 10 m1073,50 DKK
Varubil upp till 6 m228,00 DKK
Varubil över 6 m och höjd under 2,7 m346,75 DKK
Varubil över 6 m och höjd över 2,7 m679,25 DKK
Lastbil under 10 m679,25 DKK
Lastbil over 10 m1073,50 DKK
Varebil under 6 m med anhænger346,75 DKK
Bus under 10 m679,25 DKK
Bus over 10 m1073,50 DKK
Lastbil över 20 meter1615,00 DKK
Storebælt

Köranvisningar

Du ska köra i banan som är markerad med BroBizz. På betalstationen öppnas bommen automatiskt när din BroBizz är avläst.

Husbilar kan inte använda BroBizz-banor, men kan betala med BroBizz eller AutoPASS i den manuella banan.

Motorcyklister får av säkerhetsmässiga skäl INTE köra genom BroBizz-banorna.

Kundtjänst

Telefon: +45 7015 1015
Besök webbplatsen