Storebæltsbroen

Storebæltsbroen

Storabältsbron sammanfogar Öst- och Västdanmark och förbinder Halsskov på Själland med Knudshoved på Fyn. Storebæltsbroen består av en motorväg som är öppen dygnet runt. Betalstationen ligger vid Halsskov på Själland.

På Storebältsbron kan du använda en OBE från en emittent som har ett avtal med Storebält. Se lista eller kontakta din OBE-emittent för mer information

Du debiteras det tillämpliga priset beroende på vilken typ av fordon du har.

Det är möjligt att få en rabatt på upp till 20% på betalningen för att korsa Storebältsbron om du har ingått ett lokalt avtal med Storebält i förväg.

Gör ett lokalt avtal via Storebaelt.dk.

Om du har en OBE från AutoPass kan du ringa kundservice på +45 7015 1015.

Se mer info om fordon och priser:

Se den totala prisöversikten för private här.

Se den totala prisöversikten för företagskunder här.

EasyGo Priser
Personbil 3 til 6 m245,00 DKK
Personbil over 6 m och under 2,7 m höj375,00 DKK
Personbil med campingvogn375,00 DKK
Personbil med släp totallängd upp till 6 m245,00 DKK
Personbil med släp totallängd över 6 m375,00 DKK
Citybil o.l. upp till 3 m 130,00 DKK
Motorcykel upp till 3 m 130,00 DKK
Motorcykel med släp 3-6 m 245,00 DKK
Varubil upp till 6 m245,00 DKK
Varubil över 6 m och höjd under 2,7 m375,00 DKK
Varubil med släp över 6 m och höjd under 2,7 m375,00 DKK
Varubil över 6 m total längd och över 2,7 m høj 375,00 DKK
Varubil med släp över 6 m total längd och över 2,7 m høj 610,00 DKK
Husbil upp till 6m maks. 3500 kg245,00 DKK
Husbil över 6m maks. 3500 kg375,00 DKK
Husbil över 3500 kg och upp til 10 m610,00 DKK
Husbil över 3500 kg och över10 m945,00 DKK
Lastbil upp till 10 m610,00 DKK
Lastbil 10-20 m965,00 DKK
Lastbil över 10 m och upp till 100 t1450,00 DKK
Special transporter över 20 m och över 100 t4965,00 DKK
Bus upp till 6 m245,00 DKK
Bus över 6 m og under 2,7 m höj375,00 DKK
Bus 6-10 m och över 2,7 m höj610,00 DKK
Bus 10-20 m och över 2,7 m höj965,00 DKK
Storebælt

Köranvisningar

Du ska köra i de grönna ekspresbanorna. På betalstationen öppnas bommen automatiskt när din OBE är avläst.

Husbilar kan inte använda de grönne ekspresbanor, men kan betala med OBE i den manuella banan.

Motorcyklister får av säkerhetsmässiga skäl INTE köra genom de gronne ekspresbanorna.

Kundtjänst

Telefon: +45 7015 1015
Besök webbplatsen