Tullavgifter (fordon över 3,5t)

Alt

Fordon med en totalvikt på över 3,5 ton måste betala vægavgifter med hjälp av en autoriserad OBE, exempelvis en EasyGo+.

Avgifterna i Österrike är avståndsberoende. Ju längre du kör, ju större avgift. Avgifterna beror också på antal axlar på ditt fordon och dina avgasutsläpp. Avgasutsläppen prissättes i enlighet med en klassificering av utsläpp (EURO Emission Class).

Driftstyp E / H2 täcker rent elektriska enheter och bränslecellsdrivsystem.

Nattpriserna gäller mellan kl. 22.00 och 5.00.

Se priserna här.

Priser angivet i EUR pr. km excl. 20 % VAT
Tänk på att en "vanlig" BroBizz inte är autoriserad för att användas för avgiftsbetalning i Östrerrike. Dessutom är det så att fordon med en vikt på upp till och med 3,5 ton istället ska använda ett klistermärke som fästes på vindrutan för betalning av vägavgift. 

Observera att kilometeravgifterna ovan blir högre än de angivna när:

  • du kör på så kallade "special toll sections" (A9, A10, A11, A13, S16)
  • du kör på A12 mellan landsgränsen nära Kufstein och trafikplatsen ved Innsbruck/Amras
  • du kör på A13 med Kategori 4+ fordon mellan kl. 22:00 och 05:00

Se priserna här.

En detaljerad översikt av de aktuella vägavgifter hittar du på ASFINAGs hemsida.

Kundtjänst

Telefon: +43 1 955 12 66
Skriv till kundtjänst
Besök webbplatsen