Kundtjänst

Vart kan jag använda min EasyGo OBE?

Har du en EasyGo Basic OBE kan du använda den på alla vägtullstationer anslutna till EasyGo i Norge, Danmark, vid Øresundsbron samt på färjor mellan Sverige och Danmark, mellan Danmark och Tyskland och på många färjor i Norge. Har du en EasyGo + OBE kan du använda din OBE på samma vägtullstationer som med EasyGo Basic samt i Österrike.

För detaljer, se kartan på denna webbplats och webbplatsen för varje avgiftsdomän.

Hur använder jag EasyGo-tjänsten?

Har du en OBE från en tjänsteleverantör / utställare som är ansluten till EasyGo kan du använda EasyGo-tjänsten utan att vidta ytterligare åtgärder.

Det är viktigt att du läser instruktionerna för hur du monterar din OBE för att säkra att OBE blir korrekt registrerad.

Fakturering

Din tjänsteleverantör / utställare fakturerar dig för dina EasyGo-passager. Fakturan innehåller information om var och när du har använt din OBE.

Om du har frågor angående dina fakturor eller konto, skall du kontakta din tjänsteleverantör för mer information.

Lokala kontrakt

Vissa betalställen erbjuder större rabatter om du tecknar ett lokalt kontrakt med dem. Du kan använda den OBE du redan har för sådana kontrakt, men du kan bli fakturerad direkt av dem - inte via din tjänsteleverantör / utställare.

Vem ska man kontakta?

Normalt bör du alltid kontakta din tjänsteleverantör angående frågor rörande passering, fakturering eller om du vill ändra i avtalet. Om din fråga emellertid avser ett lokalt kontrakt med ett betalställe, kan du behöva kontakta detta betalställe.

Behöver EasyGo-tjänsten speciella OBE'er?

EasyGo-tjänsten kräver inga speciella OBE: er. OBE som tillhandahålls av din lokala tjänsteleverantör /utställare är godkänd i de flesta EasyGo-avgiftssystem.

Det finns emellertid vissa länder, för närvarande endast Österrike där OBE: er är obligatoriska för tunga fordon över 3,5 ton och som kräver OBE: er som innehåller fordonsdata.

Denna typ av av OBE:er heter EasyGo + och de tillhandahålls inte av alla tjänsteleverantörer.
Andra länder som Norge, Danmark och Sverige accepterar både EasyGo Basic OBE'er, (som inte inkluderar sådan fordonsdata) samt EasyGo + OBE.

Kan jag använda mer än en OBE?

Avsikten med EasyGo-tjänsten är att du ska kunna betala på alla vägtullar som är anslutna till EasyGo med samma OBE. Observera att om du har monterat mer än en OBE i ditt fordon kan detta leda till att fel OBE registreras och att du kan debiteras felaktigt.

Kan jag flytta OBE från ett fordon till ett annat?

Varje OBE är registrerad för ett specifikt fordon / registreringsskylt i avtalet mellan användaren och tjänsteleverantören / utställaren och det är därför inte tillåtet att flytta OBE till ett annat fordon.

Vad måste vara "inmatat" på EasyGo + OBE?

Vid körning i Österrike måste föraren alltid ange det totala antalet axlar på fordonet på EasyGo + OBE.

Vad händer om EasyGo + OBE inte fungerar när du kör i Österrike?

Om OBE inte fungerar vid körning i Österrike måste föraren omedelbart (inom 5 timmar eller 100 km) kontakta en ”Go Sales Point” belägen längs de österrikiska motorvägarna.

Vad är en ”fordonsdeklaration"(Vehicle declaration) och vad är syftet med den?

En " vehicle declaration " är ett dokument som du alltid måste förvara i fordonet tillsammans med din OBE när du reser i Österrike. Om ditt fordon stoppas på en av de österrikiska motorvägarna, måste du visa din
" vehicle declaration " på begäran.

Vem kan använda EasyGo + tjänsten?

EasyGo + tjänsten är anpassad för fordon över 3,5 ton som reser i Österrike. EasyGo + OBE kan dock användas i alla EasyGo betalställen.

Kommer passager faktureras inklusive moms?

Passager som är föremål för moms kommer att faktureras inklusive moms.