Kundtjänst

Var kan jag använda EasyGo?

EasyGo är ett skandinaviskt samarbete som gör det möjligt för dig att använda din OBE på färjelinjer, broar, betalvägar samt i tunnlar i Norge, Sverige och Danmark.

Håller du på att planera en resa, hittar du här priser och nyttig information om de betalställen som är med i EasyGo.

Endast en BroBizz eller ett AutoPASS per fordon

Med EasyyGo behöver du endast en BroBizz eller ett AutoPASS i ditt fordon – du kan använda den till att betala med på alla de betalställen som är med i EasyGo-samarbetet.

Det är enklast om du skaffar dig en BroBizz eller ett AutoPASS vid den betalstation som du oftast passerar.

Hur använder jag EasyGo?

Om du har en OBE kan du automatiskt använda EasyGo utan några förberedelser. EasyGo aktiveras när du börjar använda din OBE och kan redan dagen efter användas på alla betalställen.

Det är viktigt att du läser monteringsinstruktionerna som hör till OBE, så att du undviker tilläggsavgifter.

Hur anmäler jag min BroBizz eller mitt AutoPASS till EasyGo?

Om du har en BroBizz eller ett AutoPASS kan du automatiskt använda EasyGo utan några förberedelser.

EasyGo aktiveras när du börjar använda din BroBizz eller ditt AutoPASS och kan redan dagen efter användas på alla betalställena.

Betalning

Det är avtalsutställaren till din OBE som debiterar dig för dina EasyGo-passager. På räkningen står var och när du har använt din OBE.

Har du frågor angående din räkning är det betalstället, som du ska kontakta för att få veta mer – inte avtalsutställaren.

Här hittar du användningsstället!

Tilläggsavgift

Om du får en tilläggsavgift från en norsk betalstation betyder det att din OBE inte har blivit avläst.

Det kan bero på att din OBE inte är korrekt monterad.

Läs mer om hur du monterar din OBE.

Du kan protestera mot tilläggsavgiften genom att kontakta det betalställe, som du passerat och som har debiterat dig.
Här hittar du kontaktuppgifter till betalstället!

För att undgå tilläggsavgifter rekommenderar vi att:

  • du försäkrar dig om att din OBE är korrekt monterad
  • det angivna kontokortet är giltigt
  • att det endast finns en OBE i bilen
Avsluta EasyGo

Om du inte vill att din OBE ska vara ansluten till EasyGo, ska du kontakta din avtalsutställare.

Du kan fortfarande använda din OBE hos de betalställen som du valt genom att skriva ett specialavtal med respektive bolag/betalställe.

Specialavtal

Använder du ofta din OBE vid en annan betalstation än där du har ditt avtal, kan det löna sig att skriva ett specialavtal.

Du behöver inte säga upp EasyGo för att få ett specialavtal. Din OBE väljer automatiskt det bästa priset.

Du behöver inte säga upp EasyGo för att få ett specialavtal. Din OBE väljer automatiskt det bästa priset.

Du kan mycket väl ha flera avtal och EasyGo på en enda OBE.

Här hittar du kontaktuppgifter till betalstället!

Vem ska jag kontakta?

När det gäller frågor som rör passager eller överfarter ska du alltid kontakta betalstället Det gäller också frågor som rör räkningar.

Om din OBE ska spärras eller dina kontaktuppgifter ändras, ska du kontakta avtalsutställaren. Vill du inte längre använda din OBE, ska du sända den/det till avtalsutställaren.

Har du ett specialavtal hos valda bolag/betalställen ska du komma ihåg att uppdatera dina kontakt- och OBE-uppgifter samt uppgifter som rör dina räkningar även hos dem.

Montering av OBE

Det är viktigt att du monterar din OBE korrekt!

Din OBE ska placeras i sin hållare på vindrutan bakom backspegeln. På höga fordon, som lastbilar och bussar, ska din OBE placeras i vindrutans nedre del.

När din OBE är korrekt placerad kan betalstationen registrera signalen och du slipper felaktiga debiteringar och problem vid bommen.

Det finns vindrutor som har ett räfflat fält bakom backspegeln. Dessa vindrutor har en värmeisolerande film överallt utom på det räfflade stället. Filmen försvagar signalen från din OBE och därför ska den sitta på det räfflade fältet där det inte finns isolering. 

Hur ska OBE´n monteras?

OBE´n ska monteras efter gällande monteringsvägledning, som levereras tillsammans med OBE´n.

Kan det köras med fler OBE´r i bilen?

Nej, det är inte tillåtet att köra med flera OBE´r i fordonet. Om det är flera OBE´r i fordonet kan det ske att det krävs dubbel betalning.

Får OBE´n flyttas från bil till bil?

Då OBE´n är personlig till fordonet med registreringsnummer, miljöklass osv är det inte möjligt att flytta den till ett annat fordon.

Vad ska slås in på EasyGo+ OBE´n?

På OBE´n ska chauffören alltid slå in det aktuella antal axlar som fordonet har när fordonet kör i Österrike.

Vad hände om EasyGo+ OBE´n inte fungerar när det körs i Österrike?

Om OBE´n inte fungerar måste föraren omedelbart kontakta ”Go Sales Point” som finns längs Österrikiska motorvägar.

Vad är en ”Vehicle declaration” och vad ska den användas till?

En ”vehicle declaration” är ett dokument som alltid sk aförvaras i fordonet tillsammans med OBE´n. Vid tillfälle att chauffören blir stoppad på de Österrikiska motorvägarna ska chauffören visa sin ”vehicle declaration” vid begäran.

Vem kan använda EasyGo+ tjänsten?

EasyGo+ tjänsten är anpassad till fordon över 3500 kg.

Faktureras körningarna i Österrike inklusive moms?

Körningarna i Österrike faktureras inklusive moms. Kunden ska själv därefter ansöka om återbetalning av moms från Österrike.