Kundtjänst

Var kan jag använda min EasyGo OBE?

Om du har en EasyGo basic OBE, kan du använda den vid alla betalstationer som ingår i EasyGo samarbetet i Norge, Sverige och Danmark samt på färjor mellan Sverige och Danmark och mellan Danmark och Tyskland.

Om du har en EasyGo+ OBE, kan du använda den vid alla betalstationer som med en EasyGo basic OBE och dessutom i Österrike och Slovenien.

För fler detaljer, se kartan och websidan för den enskilda betalanläggningen.

Endast en BroBizz eller ett AutoPASS per fordon

Med EasyyGo behöver du endast en BroBizz eller ett AutoPASS i ditt fordon – du kan använda den till att betala med på alla de betalställen som är med i EasyGo-samarbetet.

Det är enklast om du skaffar dig en BroBizz eller ett AutoPASS vid den betalstation som du oftast passerar.

Hur använder jag EasyGo?

Om du har en OBE kan du automatiskt använda EasyGo utan några förberedelser. EasyGo aktiveras när du börjar använda din OBE och kan redan dagen efter användas på alla betalställen.

Det är viktigt att du läser monteringsinstruktionerna som hör till OBE, så att du undviker tilläggsavgifter.

Hur anmäler jag min BroBizz eller mitt AutoPASS till EasyGo?

Om du har en BroBizz eller ett AutoPASS kan du automatiskt använda EasyGo utan några förberedelser.

EasyGo aktiveras när du börjar använda din BroBizz eller ditt AutoPASS och kan redan dagen efter användas på alla betalställena.

Betalning

Det är din Serviceutställare som debiterar dig dina EasyGo passager. Räkningen innehåller information om vart och när du har använt din OBE.

Om du har några frågor som rör ditt konto skall du kontakta din Utställare för mer information – inte operatören av betalanläggningen.

Tilläggsavgift

Om du får en tilläggsavgift från en norsk betalstation betyder det att din OBE inte har blivit avläst.

Det kan bero på att din OBE inte är korrekt monterad.

Läs mer om hur du monterar din OBE.

Du kan protestera mot tilläggsavgiften genom att kontakta det betalställe, som du passerat och som har debiterat dig.
Här hittar du kontaktuppgifter till betalstället!

För att undgå tilläggsavgifter rekommenderar vi att:

  • du försäkrar dig om att din OBE är korrekt monterad
  • det angivna kontokortet är giltigt
  • att det endast finns en OBE i bilen
Avsluta EasyGo

Om du inte vill att din OBE ska vara ansluten till EasyGo, ska du kontakta din avtalsutställare.

Du kan fortfarande använda din OBE hos de betalställen som du valt genom att skriva ett specialavtal med respektive bolag/betalställe.

Specialavtal

Använder du ofta din OBE vid en annan betalstation än där du har ditt avtal, kan det löna sig att skriva ett specialavtal.

Du behöver inte säga upp EasyGo för att få ett specialavtal. Din OBE väljer automatiskt det bästa priset.

Du behöver inte säga upp EasyGo för att få ett specialavtal. Din OBE väljer automatiskt det bästa priset.

Du kan mycket väl ha flera avtal och EasyGo på en enda OBE.

Här hittar du kontaktuppgifter till betalstället!

Vem skall jag kontakta?

Kontakta alltid din Serviceutställare när dina frågor rör passager, betalningar eller om du önskar att göra ändringar i avtalet.

Montering av OBE

Det är viktigt att du monterar din OBE korrekt!

Din OBE ska placeras i sin hållare på vindrutan bakom backspegeln. På höga fordon, som lastbilar och bussar, ska din OBE placeras i vindrutans nedre del.

När din OBE är korrekt placerad kan betalstationen registrera signalen och du slipper felaktiga debiteringar och problem vid bommen.

Det finns vindrutor som har ett räfflat fält bakom backspegeln. Dessa vindrutor har en värmeisolerande film överallt utom på det räfflade stället. Filmen försvagar signalen från din OBE och därför ska den sitta på det räfflade fältet där det inte finns isolering. 

Hur ska OBE´n monteras?

OBE´n ska monteras efter gällande monteringsvägledning, som levereras tillsammans med OBE´n.

Kan det köras med fler OBE´r i bilen?

Nej, det är inte tillåtet att köra med flera OBE´r i fordonet. Om det är flera OBE´r i fordonet kan det ske att det krävs dubbel betalning.

Får OBE´n flyttas från bil till bil?

Då OBE´n är personlig till fordonet med registreringsnummer, miljöklass osv är det inte möjligt att flytta den till ett annat fordon.

Vad behöver att kodas in på en EasyGo+ OBE?

Vid körsel i Österrike måste föraren alltid koda in antalet hjulaxlar på fordonet i OBE:en.

Vad händer om en EasyGo+ OBE inte fungerar i Österrike?

Om en OBE inte fungerar måste föraren omedelbart (respektive inom 5 timmar och 100 km) ta kontakt med en "Go Sales Point" som är belägna längs motorvägarna i Österrike.

Vad är en "Fordons deklaration" och vad är syftet med den?

En "Fordons deklaration " är ett dokument som du alltid måste ha tillgängligt i fordonet tillsammans med din OBE när du kör i Österrike eller Slovenien. Om ditt fordon stoppas på en av motorvägarna i Österrike eller Slovenien måste du kunna uppvisa din fordons deklaration "Vehicle Declaration" om du blir ombedd.

Vem kan använda EasyGo+service?

EasyGo+service är anpassad till fordon över 3,5 ton. EasyGo+ kan användas vid alla betalanläggningar inom EasyGo.

Är momsen för passager i Österrike inkluderad i räkningen?

Passager i Österrike faktureras inklusive moms. Därmed måste kunden ansöka om en återbetalning av momsen i Österrike.