Kundtjänst

Var kan jag använda min EasyGo OBE?

EasyGo Basic OBE:er kan i princip användas i alla betalstationer anslutna till EasyGo i Norge, Danmark, på Øresundsbron samt på färjor mellan Sverige och Danmark, mellan Danmark och Tyskland och på många färjor i Norge. Detta kräver dock att Betalningsförmedlaren som har tillhandahållit OBE:en har ett avtal med var och en av dessa betalanläggningar.

EasyGo + OBE kan i princip användas i alla betalanläggningar inom EasyGo, men också här är kravet att Betalningsförmedlaren som har tillhandahållit OBE:en har ett avtal med de individuella betalanläggningarna.

För mer detaljer, se kartan på denna webbsida och webbplatsen för varje enskild Betalanläggning.

Hur använder jag EasyGo?

Har du en OBE från en Betalningsförmedlare som är ansluten till EasyGo kan du använda EasyGo-tjänsten i alla EasyGo basic betalstationer som har ett avtal med Betalningsförmedlaren.

Det är viktigt att du läser instruktionerna för hur du monterar din OBE för att säkerställa att OBE:en blir korrekt registrerad.

Fakturering

Din Betalningsförmedlare fakturerar dig för alla dina EasyGo-passager. Fakturan innehåller information om var och när du har använt din OBE.

Om du har frågor angående dina fakturor eller konto, skall du kontakta din Betalningsförmedlare för ytterligare information.

Lokala rabattavtal

Några betalanläggningar erbjuder bättre rabatter om du tecknar ett lokalt avtal med dem. Du kan använda den OBE du redan har till att teckna ett lokalt rabattavtal, men du kan bli fakturerad direkt av betalanläggningen och inte via din Betalningsförmedlare.

Vem skall jag kontakta?

Du skall alltid kontakta din Betalningsförmedlare angående frågor om passager, fakturor eller om du önskar att ändra i avtalet.

Har du däremot en fråga som rör en specifik betalanläggning kan du om du önskar, ta direkt kontakt till dem.

Kan jag använda mer än en OBE?

Avsikten med EasyGo service är att du skall ha möjlighet att betala med en och samma OBE i alla betalanläggningar som är knutna till EasyGo.
Var uppmärksam på att om du har mer än en OBE i ditt fordon kan detta resultera i att fel OBE blir avläst och du riskerar att bli felaktigt debiterad.

Kan jag flytta OBE:en från ett fordon till ett annat?

Varje OBE är registrerad för ett specifikt fordon/nummerplåt i avtalet mellan användare och Betalningsförmedlare och det är därmed inte tillåtet att flytta OBE:en till ett annat fordon.

Vad måste "knappas in" på EasyGo+ OBE?

Vid körsel i Österrike måste föraren alltid ange det totala antalet axlar på fordonet i OBE:en

Vad händer om EasyGo+ OBE inte fungerar vid körsel i Österrike?

Om OBE inte fungerar måste föraren omedelbart (inom 5 timmar eller 100 km) kontakta en "Go Sales Point" belägen längs de österrikiska motorvägarna.

Vad är en "fordonsdeklaration"(Vehicle declaration) och vad är syftet med den?

En "vehicle declaration" är ett dokument som du alltid måste förvara i fordonet tillsammans med din OBE när du reser i Österrike. Om ditt fordon stoppas på en av de österrikiska motorvägarna, måste du visa din" vehicle declaration " på begäran.

Vem kan använda EasyGo + tjänsten?

EasyGo+ servicen är anpassad för fordon över 3,5 ton som kör på de österrikiska betalvägarna.

EasyGo + OBE kan dock användas i alla EasyGo betalanläggningar, förutsatt att det finns ett avtal med Betalningsförmedlaren som har tillhandahållit OBE'en.

Kommer passagerna i Österrike att faktureras inklusive moms?

Passager som är föremål för moms kommer att faktureras inklusive moms.