Om EasyGo

Syftet med EasyGo service är att göra det möjligt för dig att använda en och samma OBE som betalmedel vid alla EasyGo betalanläggningar som för närvarande inkluderar Norge, Sverige, Danmark, Österrike samt flera färjelinjer och erhålla en generell faktura för alla passager. En kort översikt över EasyGo organisationen visas här.

Övergripande dokumentation beskriver de juridiska, kontraktliga, tekniska och operativa detaljer om EasyGo service och kan ses här.