Organisation

Organisation

EasyGo är en tjänst som tillhandahålls av ett samarbete mellan företag som hanterar vägavgifter på vägar, broar, tunnlar och färjeoperatörer.

Syftet är att göra det möjligt för dig att använda endast en OBE som betalmedel oavsett vilken betalväg du passerar på din väg genom norra Europa och Österrike – snabbt och smidigt.

Huvudparterna inom EasyGo är:

För en detaljerad beskrivning, se dokument.