Oslo tullring introducerar timme och utsläppsbaserade tullavgifter.

Tull ringen omkring Oslo introducerar nya pris struktur från och med 1 Oktober 2017 med timme och utsläppsbaserade priser.   

Tull priserna är som följande (i Norska kronor)

Lätta fordon under 3.500 kg

Bensin/ uppladdningsbar hybrid

Diesel

Elektronisk/hydrogen

Vid rusningstid*

54

59

0

Utanför rusningstid

44

49

0

Tunga fordon över 3.500 kg. **

Euro 6/ uppladningsbar hybrid

Euro 5 & äldre

Elektronisk/hydrogen

Vid rusningstid*

132

193

0

Utanför rusningstid

102

163

0

*Rusningstiden gäller vardagar 07:00-09:00 och 15:00-17:00, men vill inte bliva använd på helger, nationella helgdagar eller hele juli måned.

**Fordon med klass M1 - husbilar, vill betala likasom lätta fordon även om de är över 3500kg.

Fordon som betalar elektroniskt med ombord utrustning godkänd i Norge (AutoPASS) eller i EasyGo vill få en 10 % rabatt.

Utländska bilar med elektroniskt med ombord utrustning bör vara medvetna om att för att få rätt pris krävs att bränsletypen är känd för Oslos vägtull. 

Det innebär att utländska fordon måste registrera sin fordonskategori med sin lokala tjänsteleverantör.

Alla fordon som passerar Oslo-vägtullen kommer att debiteras högsta pris om fordonskategorin inte är känd.