EasyGo+

EasyGo+ är en gränsöverskridande betalvägstjänst som ger förare av fordon över 3 500 kg möjlighet att betala passageavgifter i Österrike, Danmark, Sverige och Norge med hjälp av endast en OBE (transponder) i alla fyra länder.

Detta är en valbar tjänst, vilket betyder att du själv bestämmer om du behöver den eller inte.

Fördelar för dig:

  • En OBE i fyra länder
  • En OBE per registeringsskylt – denna OBE är individualiserad till fordonets specifikationer
  • En avtalspartner – din Utställare – hanterar alla kundservicefrågor åt dig
  • En faktura för väg- och färjeavgifter
  • Smidig passage av betalstationer
  • Mindre tid på administration

EasyGo+ liggeri täten av den europeiska utvecklingen, som visar möjligheten att implementera en betalvägstjänst som täcker hela Europa med endast ett avtal.

EasyGo+ är specifikt designat för alla fordon över 3 500 kg som körs i Österrike, Danmark, Sverige och Norge.

Skillnaderna mot EasyGo Basic är följande:

  • Alla OBE'er i fordon över 3 500 kg innehåller information om registreringsnummer, nationalitet och utsläppsklass (euro emmission class).
  • Antalet axlar på fordonet måste anges på OBE:n av föraren för att korrekt vägavgift ska upptas när fordonet framförs i Österrike.

Om du önskar mer information om EasyGo+ tjänsten, klicka här för en lista med Utställare.