EasyGo Basic

EasyGo Basic tjänsten är till för fordon som endast körs i Skandinavien eller på färjor mellan Danmark och Tyskland. Betalningsförmedlaren som tillhandahåller OBE:en bör informera kund om i vilka länder/betalstationer/portaler som OBE:en kan användas i.

Observera att trängselskatten i Stockholm och Göteborg inte kan betalas med en EasyGo OBE.