Utställare

För att erhålla en OBE måste du teckna ett avtal med en Betalningsförmedlare.
 

Det finns flera Betalningsförmedlare som tillhandahåller EasyGo OBE:er.

Några Utställare tillhandahåller endast EasyGo Basic OBE, andra bara EasyGo+ OBE, medan vissa tillhandahåller bägge. Vänligen var uppmärksam på att giltigheten för en OBE från en Betalningsförmedlare i en betalningsanläggning, förutsätter att där finns ett avtal mellan Betalningsförmedlaren och betalanläggningen. Detta innebär att en OBE från en Betalningsförmedlare till en var tid, kan vara godkänt i ett land men inte i ett annat. Mer information finner du nedan:

EETS Betalningsförmedlare kopplade till EasyGo HUB

 

 

 

Name

Country

Website

status

used in

AS24

FR

www.as24.com

EP

AT, DK, SE

Axxès

FR

www.axxes.eu

EP

AT, DK, SE

BroBizz A/S

DK

www.brobizz.dk

EP

AT, DK, SE

DKV Euro Service GmbH & Co KG

DE

www.dkv-euroservice.com

EP

AT, DK, SE

Eurotoll SAS

FR

http://www.eurotoll.fr

EP

AT, DK, SE

Fremtind Service AS

NO

www.fremtindservice.no

EP

DK, SE

Toll4Europe GmbH

DE

https://toll4europe.eu/de/

EP

AT

ØresundPAY

SE

www.oresundpay.com

EP

DK, SE

SkyttelPASS AS

NO

www.skyttelpass.no

EP

DK, SE

TELEPASS SPA

IT

www.telepass.it

EP

AT, DK, SE

Tolltickets GmbH

DE

https://www.tolltickets.com

EP

AT, SE

W.A.G. payment solutions, a.s.

CH

www.eurowag.com

EP

AT

Flyt AS

NO

www.flytpass.no

EP

DK